Välkommen Malin!

30 Jan

Malin Friberg började hos oss den 1 januari. Hon är anställd som förvaltare och kommer att jobba i centrum.

Sedan tidigare arbetar Hans Andersson och Janne Nilsson som förvaltare.
Hans är förvaltare för områden i norr samt en del i centrum och Janne för områdena i söder.

Norr: Anneberg och norröver samt Signeskulle, Kommunvägen och Utmarksvägen
Söder: Fjärås och söderöver
Centrum: Resterande emellan

Malins huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

 • Direktkontakt med hyresgäster kring förvaltningsrelaterade frågor.
 • Handlägga bosociala frågor, störningar etc. samt ansvara för det förebyggande bosociala arbetet i våra områden.
 • Initiera och driva projekt kring hyresgästinflytande och samverkan.
 • Handlägga underhållsprojekt och lokalanpassningar.
 • Lägenhetsbesiktningar (avflyttningsbesiktningar).


Vi hälsar Malin hjärtligt välkommen!

Undrar du över vem som är förvaltare i just ditt område?
Klicka då här


 
Malin Friberg

Moduler i Åsa

17 Jan

 

Eksta har fått i uppdrag av Kungsbacka kommunen att ansvara för den tillfälliga etableringen av moduler i Kläppa, Åsa.
Här ska 52 nya hyresrätter uppföras och bli tillfälliga bostäder för nyanlända. Det tillfälliga bygglovet har sökts på 10 år.

Vecka 2, 2017 hävde Länsstyrelsen Byggnadsnämndens beslut om det tillfällig bygglovet på modulerna. Motiveringen var bland annat att Byggnadsnämnden inte styrkt att behovet är tillfälligt.

Eksta har lämnat in en ny bygglovsansökan till Byggnadsnämnden och den kommer att behandlas skyndsamt.

Fakta kring kostnader, byggnation, uthyrning och förvaltning:

 • Kommunen har köpt in modulerna för att täcka en del av behovet för bostäder till nyanlända.
 • Marken i Kläppa samt modulerna ägs av kommunen.
 • Ekstas fått i uppdrag av kommunen att  ansvara för byggprocessen (bygglov, mark, anslutningar, montage).
 • Uthyrning av bostäderna kommer att ombesörjas av kommunen.
 • Eksta skall till en början ha hand om den tekniska förvaltningen.
 • Samtliga kostnader förknippat med byggprocessen, den tekniska förvaltning och administration betalas av Kommunen.
   

 

Vill du vara med och bidra till trivsamma områden?

17 Jan

I decembernumret av Eksta Nytt skrev vi om vår nya utegrupp. De ska lägga fokus på utemiljön i våra bostadsområden. Detta är en satsning som vi gjort utifrån svar på hyresgästenkäten samt tankar och idéer som vi fångat upp på våra "våryror".

Nu söker vi ytterligare en person som vill vara med och skapa förutsättningar för trevliga och trygga bostadsområden där människor trivs och bor länge.

Läs mer om tjänsten här.