Brandsäkerhet

Det finns många enkla saker du kan göra för att förhindra en brand i ditt hem och minska dess konsekvenser.  
  
Om det börjar brinna  
- Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.  
- Varna andra som hotas av branden.  
- Larma SOS Alarm på 112.  
- Släck branden om du kan göra det utan risk för dig själv.  
  
Brandvarnare - ett måste  
Alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare. Det får du kostnadsfritt av oss.   
Om din bostad är större än 60 kvadratmeter bör du ha fler, sätt därför gärna upp fler brandvarnare själv.  
  
Börjar brandvarnaren pipa utan anledning är det dags att byta batteri eller byta ut den. I äldre brandvarnare byter du batteriet själv. I nyare brandvarnare sitter 10-årsbatterier som inte går att byta ut. Då kontaktar du oss.  
  
Testa att brandvarnaren fungerar  
Håll in testknappen. Börjar brandvarnaren pipa fungerar batteriet och högtalaren. Testa brandvarnaren helst en gång i kvartalet eller om du varit borta från hemmet en längre tid.  
Dammsug gärna brandvarnaren när du storstädar, smuts och damm kan vara bidragande faktorer till att den slutar fungera.