Byte och andrahandsuthyrning

Du kan ansöka om att hyra ut din bostad i andra hand om du till exempel ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort, eller om du och din partner ska flytta ihop på prov.  
  
Sambo på prov - max 1 år 
Måste vara en partner du inte bott med tidigare. Sambointyg krävs.  
  
Blankett sambointyg  
  
Studera på annan ort - max 3 år  
Godkänt studieintyg krävs. Icke pendlingsbart avstånd, ca 10 mil.  
Som längst kan du få tillstånd att hyra ut den i tre år, ansökan sker då med ett år i taget  
  
Arbete på annan ort – max 3 år  
Intyg från arbetsgivaren krävs. Icke pendlingsbart avstånd, ca 10 mil.  
Som längst kan du få tillstånd att hyra ut den i tre år, ansökan sker då med ett år i taget.  
  
Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du alltid skicka in en skriftlig ansökan och få ett skriftligt godkännande av oss. Den som hyr ut sin bostad utan godkännande riskerar att förlora den. 
Bifoga även kopia på andrahandsavtalet som ni skriver sinsemellan.   
  
Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand  
  
När vi tagit emot din ansökan tar det ungefär sex veckor tills du får svar.  
Det är alltid du som har förstahandskontraktet som är ansvarig för att hyran betalas, att lägenheten inte tar skada och för eventuella störningar.  
  
Hyr du ut din bostad möblerat kan du ta ut en avgift av personen som hyr i andrahand. Denna summa får uppgå till max 15% av hyran. Detta ska framgå i ert andrahandsavtal.  
  
DIREKTBYTE 
När du gör ett direktbyte byter du bostad direkt med någon annan. Det är inget krav att den du byter med bor hos Eksta.  
För att göra ett direktbyte måste båda parter ha beaktansvärda skäl, till exempel om ni behöver större och mindre lägenhet. Garage och parkeringsplatser ingår inte i ett direktbyte.  

- Båda parter måste planera att bo permanent i lägenheten.  
- Båda parter måste tidigare ha fullgjort sina skyldigheter som hyresgäster och vara godkända av respektive hyresvärd.  
- Båda parter ska ha bott i respektive lägenhet i minst 12 månader innan ansökan kan lämnas in och behandlas.  
- Eksta och andra inblandade hyresvärdar måste alltid godkänna ett direktbyte.

Byter du bostad utan att först fått godkänt av oss, kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt kontrakt.   
  
Blankett direktbyte  
  
Så här går ett direktbyte till:  
  
Ansökan  
Både du och den du vill byta bostad med ska fylla i vår blankett och lämna in den i god tid för ansökan om direktbyte. Ansökan ska vara komplett och undertecknad av samtliga parter.

Glöm inte bifoga efterfrågade dokument för ny hyresgäst till Eksta.  
  
- Kopia på hyresavtalet  
- Personbevis  
- Inkomstuppgifter och anställningsavtal  
  
Handläggning  
När vi fått in komplett ansökan kontrolleras den av vår hyresavdelning. 
Beaktansvärda skäl kontrolleras. Kreditupplysning tas och avstämning med eventuell annan hyresvärd görs.  
Ärendet lämnas sedan över till vår förvaltningsavdelning för besiktning.  

Handläggningstiden är drygt åtta veckor från det att du har lämnat in din ansökan.  

Besiktning och nytt kontrakt  
Vid direktbyte sker alltid en besiktning för att kontrollera skador och eventuell avvikelse från standard.
Vid skador ska dessa regleras/åtgärdas och betalas innan bytet godkänns.  
Besiktningsprotokoll ska godkännas av in- och utflyttande hyresgäst.  
  
När bytet godkänts får ni ett beslut med ett datum då era nya avtal börjar gälla och  
därefter skrivs era nya kontrakt.  


INTERNKÖ 
Är du hyresgäst hos oss och önskar att byta lägenhet inom Eksta kan du registrera dig i vår interna kö.  

Hur gör jag?  
Du loggar in på Mina Sidor.  Där registrerar du dig i internkön och får då poäng för varje dag och kan söka de lägenheter som visas under "Sök bostad".  

- Du måste uppdatera dig en gång om året för att stå kvar som sökande.  
- Tackar du nej två gånger till erbjudande om lägenhet nollställs din köpoäng.  
- Lägenheter med kortare uppsägningstid än tre månader, läggs inte ut i internkön.  
- Eksta beslutar om en lägenhet skall publiceras internt eller via Kommunens Bostadsförmedling.  
- För att registrera dig & söka lägenhet via vår interna kö måste du:  
- Vara hyresgäst och ha bott i nuvarande lägenhet i ett år.  
  
För att bli erbjuden lägenhet måste du:  
- Betala hyran i tid och inte ha några hyresskulder.  
- Sköta dina åtagande avseende lägenheter och gentemot grannar