Individuell vattenmätning

Detta avser endast hyresgäster som betalar för individuell mätning för el och/eller vatten (IMD).

 

Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten (IMD) innebär att du som hyresgäst bara betalar för det som du har använt. Du kan enkelt se din förbrukning och kostnad på hyresavin.

Redovisning av moms
Från och med januari 2022 kommer din hyresavi att se lite annorlunda ut. Momsen på el, värme och vatten kommer att vara specificerad eftersom det skall framgå vilken del av beloppet som är moms.

Vad kommer detta innebära för dig som hyresgäst?
Detta meför ingen extra kostnad för dig utan blir bara ett förtydligande på din hyresavi.

 

Fördelarna med individuell vattenmätning är

•                Det är ekonomiskt, du kan styra över dina kostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder.

•                Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning.

•                Det är miljösmart eftersom det minskar energianvändningen.