Parkering och garage

I de flesta av våra områden finns möjlighet att hyra parkeringsplats, med- eller utan eluttag.   
I vissa områden finns laddstolpar för el- och hybridbil. Har du gäster på besök får de parkera på gästparkeringarna i området. För dig som hyr parkering eller använder våra besöksparkeringar finns parkeringsregler uppsatta.  

Du får bara parkera på markerade parkeringsplatser, på övrig mark är det parkeringsförbud. Fordonet du parkerar ska stå innanför parkeringsrutan, får inte vara skrotfärdigt, vara avställd eller ha körförbud. Vi samarbetar med parkeringsföretaget Aimo Park som övervakar att parkeringsreglerna hålls.  

Vill du hyra parkering/garage kontaktar du vår hyresavdelning.

  
PARKERINGSPLATS 
Här kan du parkera din personbil, motorcykel eller moped.  
Byta däck och städa din bil invändigt.  
  
Tänk på att du inte får:  
- Ställa upp husvagn, husbil eller släp.  
- Ladda elbil i motorvärmare eller vanligt eluttag. De är inte dimensionerade för att klara av den typen av laddning och 
   medför en ökad brandrisk
- Utföra större reparationer, byta olja eller liknande.  
- Tvätta ditt fordon på eller i anslutning till din parkeringsplats.  
- Lämna kvar motorvärmarkabel när du inte använder den. En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.  
- Hyra ut parkeringsplatsen i andra hand utan tillstånd från Eksta.  
  
GARAGE OCH CARPORT 
Här kan du parkera din personbil och om det får plats även din motorcykel, moped eller cykel.  
 I carport och i vissa garage är det tillåtet att förvara fyra extra bildäck, om det finns plats. Om du är osäker på vad som gäller vid din parkeringsplats kan du kontakta oss.  
Du får byta däck och städa din bil invändigt.  
  
Tänk på att du inte får:  
- Ställa upp husvagn, husbil eller släp.  
- Ladda elbil i motorvärmare eller vanligt eluttag. De är inte dimensionerade för att klara av den typen av laddning och
   medför en ökad brandrisk.  
- Använda garaget som förråd eller verkstad.  
- Utföra större reparationer, byta olja eller liknande.  
- Tvätta ditt fordon i eller utanför garaget.  
- Förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.  
- Hyra ut garageplatsen i andra hand utan tillstånd från Eksta.  
- Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.  
  

UPPSÄGNING
Parkeringsplats och garage har en eller tre månaders uppsägningstid och du behöver säga upp din parkering skriftligt. Vad du har framgår på ditt hyreskontrakt.

Blankett för uppsägning hittar du här.


SKOTTNING
Du ansvarar själv för att skotta din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport.