Skadedjur

Skadedjur eller skadeinsekter i din bostad eller fastighet ska omgående anmälas direkt till Anticimex. 
De ordnar saneringen och du behöver inte betala något.  
  
Du är skyldig att anmäla direkt  
Misstänker du att det kan vara vägglöss, kackerlackor, råttor eller andra skadedjur i din bostad eller fastighet? Då är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det direkt.  
Kontakta omgående vårt saneringsföretag Anticimex:  
  
Anticimex AB  
031-742 26 00  
  
Vårt försäkringsbolag är Länsförsäkringar.   
Det är viktigt att vi snabbt kan börja sanera för att få bort skadedjuren och förhindra att de sprider sig. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst. 
  
Följ instruktionerna vid saneringen  
Det är viktigt att du exakt följer alla instruktioner du får från Anticimex för att saneringen ska kunna genomföras på rätt sätt.