Snöröjning

Snöröjningen påbörjas generellt när det snöat 5-7 centimeter. Huvudgator och   
utvalda cykelvägar prioriteras. Övriga gator, gång- och cykelvägar snöröjs därefter.  
  
När plogar vi?  
Generellt gäller att vi börjar snöröjning och sandningen när snödjupet är mellan 5-7 centimeter. Om det är praktiskt möjligt väntar vi med att med att påbörja snöröjningen tills det slutat snöa. Men om det väntas mycket snöfall startar vi röjningen trots ihållande snöfall.  
I första hand snö- och halkbekämpar vi huvudgator och utvalda cykelvägar. Därefter övriga gator, gång- och cykelvägar.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med snöröjning och halkbekämpning.  

Vi och våra entreprenörer gör så gott vi kan och vi hoppas att ni har förståelse att vi inte kan vara överallt samtidigt.

Röjning av trottoarer  
Om kommunen plogat upp snö på trottoaren från vägen får Eksta som fastighetsägare inte lägga tillbaka snön från trottoaren till vägen. Vi håller de breda trottoarerna framkomliga så gott det går, men om det blir mycket snö klarar vi inte alltid av det. Om det blir en snörik vinter har vi inte möjlighet att röja smala trottoarer.  

Ansvar hyresgäst  
Du som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats och framför ditt garage eller din carport.  Du har också ansvar att skotta framför din entré.