Återvinning

Vi har miljörum i samtliga våra områden med så kallad fullsortering och kompostering.  
Där kan du slänga papper, tidningar, plast, wellpapp med mera.  
I flera av våra områden har vi nu så kallade moloker för återvinnig av hushållsavfall och matavfall.  

Vill du veta mer om sophanteringen och vad du får slänga?  
Läs mer på Kungsbacka kommuns hemsida.

Grovsopor  
Det är inte tillåtet att slänga grovsopor så som elektronik i våra miljörum.   
Vi hänvisar till kommunens återvinningscentraler där du kan använda ditt återvinningskort.  
  
Här hittar du öppettider till återvinningscentralerna samt vad du får slänga.
  
Återvinningskort  
Som hyresgäst får du ett återvinningskort som fylls på varje år med sju gånger. Detta använder du för att komma in till kommunens återvinningscentraler. Borttappat kort debiteras.
Kortet tillhör lägenheten.