Tillval beställning

Tillsvidare har vi valt att ta bort möjligheten att söka tillval. 
Detta för att minimera besök i lägenheterna p.g.a Covid-19 och att vi för tillfället har svårt att få fram
leveranser av vitvaror

Förhoppningen är att vi ska kunna återuppta möjligheten att söka tillval längre fram.