Miljöklokt

passivhus, solenergi, biobränsle

Vårt arbete med sol, biobränsle, passivhus och ny teknik ligger i framkant.. 

Det ska vara bra att bo i det som Eksta byggt - nu och i framtiden, därför bygger vi med engagemang och ansvar.
Det har vi alltid gjort.

Ända sedan oljekriserna under 1970-talet har vi haft en strategi, att så långt det är möjligt förlita oss på förnybara energikällor. I trettio år har vi haft solvärme som komplement i nästan all nyproduktion. Tillsammans med tekniska högskolor och kompetenta konsultföretag har vi provat, utvecklat och förfinat vårt energikoncept.

Vår drivkraft har aldrig varit snabb ekonomisk vinning. Vi förvaltar och bygger bestående byggnader.
Som Kungsbacka kommuns bostadsbolag tar vi lite extra ansvar.

Vårt energikoncept med passivhus, sol och biobränsle bär mycket långt - ända in i framtiden.

Vi har haft förmånen att få dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Under många år har vi välkomnat ett stort antal studiebesökare från hela världen. Vill du veta mer, kontakta oss.