En återblick

Allt sedan oljekriserna under 1970-talet har vi haft en strategi att så långt det är möjligt förlita
sig på förnybara energikällor. 1979 byggde vi den första solfångaren och har sedan 1982 haft
solvärme som komplement i nästan all nyproduktion.

Ivar Franzén var ordförande för Eksta 1968-2002.
Han var övertygad om att sol och biobränsle var ett vinnande koncept, både av miljöskäl och för
att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva uppvärmningsformer för Ekstas bostäder. Tillsammans med
ett konsultföretag och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg utvecklades en ny solfångarteknik.
Det var en takintegrerad solfångare, som blev det perfekta taktäckningsmaterialet för nyproducerade
flerbostadshus. Kostnadsnivån kunde pressas rejält, då solfångaren var platsbyggd och ersatte en del
av det ordinarie taktäckningsmaterialet.