En återblick

Allt sedan oljekriserna under 1970-talet har vi haft en strategi att så långt det är möjligt förlita sig på förnybara energikällor. 1979 byggde vi den första solfångaren och har sedan 1982 haft solvärme som komplement i nästan all nyproduktion.

Ivar Franzén var ordförande för Eksta 1968-2002. Han var övertygad om att sol och biobränsle var ett vinnande koncept, både av miljöskäl och för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva uppvärmningsformer för Ekstas bostäder. Tillsammans med ett konsultföretag och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg utvecklades en ny solfångarteknik. Det var en takintegrerad solfångare, som blev det perfekta taktäckningsmaterialet för nyproducerade flerbostadshus. Kostnadsnivån kunde pressas rejält, då solfångaren var platsbyggd och ersatte en del av det ordinarie taktäckningsmaterialet.