Energistipendium 2019

If you want to read this in english, click here.

Eksta Bostads AB bjuder in studenter på civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Eksta Energistipendium. Stipendierna är generösa, kvalificerade arbeten har tilldelats summor på 30 000 kr. 2018 utdelades fyra stipendier på 10 000 kr till 20 000 kr.  

 

OM Stipendiet

Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader. Eksta vill med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.


Målområden
º Examensarbete inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitekt-utbildningarna vid Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola utförda under läsåret 2018-19.
º Arbetet ska röra studier/forskning inom energisystem och/eller energieffektivisering med inriktning på byggnader. Med energieffektivisering menas en lösning som inte riskerar inneklimatet eller försämrar husets funktion i övrigt.
º Arbetet skall ha en god möjlighet att kunna tillämpas praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets slutförande.
º Arbetet skall vara ekonomiskt intressant att tillämpa.
º Stipendiaten bör ha för avsikt att fortsätta med studier eller forskning inom det energitekniska området.

Stipendiesumma
Stipendiesumman för 2019 års examensarbeten är totalt 117 000 kr. Beroende på ansökningarnas kvalitet, beslutar juryn för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne att dela ut hela eller delar av summan till en eller flera stipendiater. Stipendiet är personligt och enligt svensk skattelag inte skattepliktigt för mottagaren.

Stipendiet bör användas för att underlätta stipendiatens fortsatta arbete inom energiteknisk forskning. Inom sex månader efter utdelandet önskar stipendiekommittén en informell redogörelse för hur stipendiaten använt eller tänker använda stipendiesumman.

Stipendiekommitté
Stipendiekommittén utgör juryn och består av representanter från bostadsbranschen, bl a Eksta Bostads AB, och från Chalmers och Lunds tekniska högskolor.

Ansökans innehåll
º Komplett ifyllt ansökningsformulär
º Ett intyg från handledaren att examensarbetet är godkänt med den/de sökandes namn och personnummer
º Sammanfattningen av examensarbetet som en bilaga. Sammanfattningen skall vara på två A4-sidor och beskriva arbetets

- syfte och mål

- problemområde

- metodik

- viktigaste resultat

- slutsats

OBS! Vi ber de sökande att vara mycket noggranna med sammanfattningen då den första bedömningen och primära graderingen av arbetets kvalitet utgår från sammanfattningen.

- en pdf alternativt en utskriven kopia på hela arbetet.


Här hittar du ansökningsblanketten

Ansökan skickas till:

stipendium@eksta.se

eller 

Eksta Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka

Skriv "Eksta energistipendium" i ämnesraden/subject eller skriv det på kuvertet.

Ansökningstid
Ansökan skall vara Eksta Bostads AB tillhanda senast 26 juni, 2019

Utdelning av stipendium
Besked om stipendiat lämnas under oktober 2019. Stipendiaten eller stipendiaterna bjuds in till Eksta Bostads AB:s energidag i november 2018 för att presentera sitt arbete.

Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i stipendiekommitén, professor emeritus Enno Abel på tlf  0702-32 47 67 eller e-post enno.abel@cit.chalmers.se

 

Lycka till med din ansökan!