OBS! Förlängd ansökningstid till 2020-07-19

Vi bjuder in studenter på civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Eksta Energistipendium. Stipendierna är generösa, kvalificerade arbeten har tilldelats summor på upp till 30.000 k.r. År 2019 delades tre stipendier ut på 15.000 kr vardera.

Stipendiet är instiftat till minne av Ivar Franzén. Vår tanke är att det skall stimulera studier och forskning om energisystem och energieffektivisering i byggnader. Vi vill med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesområdet och bidra till att utveckling i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.