EKSTA Energistipendium

TILL IVAR FRANZÉNS MINNE


Eksta Bostads AB bjuder in studenter på civilingenjörs-, högskole- och arkitektutbildningarna på Chalmers och Lunds tekniska högskolor att söka Eksta Energistipendium. Stipendierna är generösa, kvalificerade arbeten har tilldelats summor på 30 000 kr. 2023 delades tre stipendier ut på totalt 55 000 kr.   

Här kan du se en kort film om Energistipendiet.

Om stipendiet
Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne ska stimulera studier och forskning om resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan från produktion till avveckling, dvs hela livscykeln (uppförande, drift, avveckling). Eksta vill med stipendiet sprida kunskap och intresse om ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbar produktion och drift av byggnader.

Målområden och bedömningkriterier
- Examensarbeten inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna vid Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola publicerade under läsåret 2023-24.

- Examensarbetet ska röra studier/forskning om resurseffektiva och hållbara byggnader och kan behandla delar av eller hela byggnadens livscykel, dvs från produktion till avveckling. Åtgärder för att förbättra en byggnads resurseffektivitet får inte påverka inneklimatet negativt eller försämra husets funktion i övrigt.

- Examensarbetet ska ha en god möjlighet att kunna tillämpas praktiskt inom rimlig tid efter examensarbetets              slutförande.

- Examensarbetet ska vara ekonomiskt intressant att tillämpa.

När stipendiekommittén bedömer arbetena tas stor hänsyn till arbetets kvalitet, t ex struktur, metod, utförande och språklig tydlighet. Ansökningarnas kvalitet styr stipendiekommitténs beslut om antalet stipendier och storleken på respektive stipendium.

Stipendiet bör användas för att underlätta stipendiatens fortsatta verksamhet inom området resurseffektiva och hållbara byggnader.

Stipendiet är personligt och enligt svensk skattelag inte skattepliktigt för mottagaren.
 

Stipendiekommitté
Stipendiekommittén utgör juryn och består av representanter från bostadsbranschen, bl a Eksta Bostads AB, och från Chalmers och Lunds tekniska högskolor.

 
Ansökans innehåll

- Komplett ifyllt ansökningsformulär

- Ett intyg från handledaren att examensarbetet är godkänt med den/de sökandes namn och personnummer 

- ·Examensarbetets sammanfattning/abstract som en separat pdf. Följande information ska tydligt framgå på pdf:en:
    - Titel på examensarbetet samt författare
    - Teknisk högskola
    - Utbildningens namn

- Det kompletta arbetet som pdf.

Ansökningsformulär
Här hittar du ansökningsformuläret.


Ansökan skickas till

stipendium@eksta.se

Skriv ”Eksta Energistipendium” i ämnesraden/subject.

Ansökningstid
Ansökan ska vara Eksta Bostads AB tillhanda senast 28 juni 2024. 

Utdelning av stipendium
Besked om stipendium lämnas under november 2024. Stipendiaten eller stipendiaterna bjuds in till stipendieutdelningen på Ekstas energiseminarium, Energikicken, för att presentera arbetena. Energikicken är i senare delen av november eller i början av december.

Kontaktperson
Har du frågor är du välkommen att kontakta ordförande i stipendiekommittén,
Åsa Wahlström, på e-post asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se


Lycka till med din ansökan!

Christer Kilersjö
Vd, Eksta Bostads AB

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.