Idéutbyte & Inspiration

Det var temat och syftet med Ekstas årliga Energikick som hölls på biograf Facklan i Kungsbacka den 7 november 2012.

Under eftermiddagen fick deltagarna möta stipendiaten Leo Odby som redogjorde för sitt och studiekollegans arbete om vakuumisoleringspaneler i ytterväggskonstruktioner. De tog hem största stipendiet och får tillsammans med ytterligare åtta pristagare dela på 65.000 kronor.

Stipendiet är ett sätt för oss att ge tillbaka en del av det vi har fått av högskolorna, säger Christer Kilersjö, VD för Eksta. Det visar också för fastighetsägare och för byggbranschen den djupa kunskap som finns inom energiområdet på universiteten.

Vår förhoppning är att det kan inspirera andra i branschen att använda den kunskap som finns. Det blir en win win situation för den studerande och de bolag som vågar satsa nytt och ungt. Eksta blir lite som en länk mellan Tekniska Högskolor och näringslivet, menar Christer Kilersjö. 

Stipendiekommittén har haft ett utmanande jobb i år. Imponerande arbetsinsatser från Andreas Agstrand, Leo Odby med flera har lett till väl förtjänade stipendier.  Vi är väldigt glada för den höga kvalitén i arbetena, säger Enno Abel, Professor Emeritus och ordförande i Ekstas stipendiekommitté. Flera teorier är helt möjliga att praktiskt använda i bygg- och miljösammanhang

Ulla Jansson, Energistrateg från MKB i Malmö har doktorerat i ämnet passivhus. Hon berättade på ett informativt och underhållande sätt om vad som kännetecknar ett passivhus och också om passivhusen i ett framtidsperspektiv.

 

Vilka energi- och miljökrav kan eller bör man ställa på intresserade bostadsbyggare i planeringen av nya bostadsområden?

 

Kring den frågan samlades en initierad grupp bestående av: Sven-Erik Bergström, Chef Planering & Exploatering, Kungsbacka kommun Björn Marklund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadskontoret, Partille Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Ulla Jansson, Energistrateg, MKB deltog i en paneldebatt. Moderator var
Jan-Olof Dalenbäck från Chalmers Tekniska högskola.


Stipendiater 2012

Ansökningarna 2011-12 höll en hög kvalitet och ämnena har varit intressanta och aktuella. Stipendiekommittén hade, efter ingående diskussioner, enats om att utse följande arbeten för Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne 2012:

 

Första pris – 30 000 kr

Gick till Andreas Agstrand/Leo Odby, Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers.

Motivering: "Ett mycket välgjort examensarbete som på ett seriöst och flersidigt sätt behandlar en teknik som kan bli klart intressant, inte minst vid energirenovering av främst bostadshus. Såväl arbetets kvalitet som arbetsinsatsen bakom det är berömvärda."

 

 

Andra pris – 20 000 kr

Magnus Heier/Magnus Österbring, Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers

Motivering: "Ett välgörande förutsättningslöst arbete inom ett område där det behövs systematiska analyser som denna. Den rätt omfattande rapporten är väl skriven, väl redigerad och lätt att läsa."

 

 

Hederspris – 5 000 kr
Joakim Lind/Martin Nordmark, Högskoleingenjörsprogrammet, Institutionen för Energi och miljöteknik, Chalmers

Motivering: "En grundlig analys av konsekvenser av olika dimensioneringssätt och systemalternativ för solvärme i en skola. Arbetet tydliggör vikten av att man vid dimensionering av solvärmesystem inte tillämpar rutinlösningar utan utgår från det faktiska värmebehovet och dess variation. Det omfattande och välskrivna arbetet lyfter fram en för branschen viktig fråga."

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.