Energistipendium 2013

Stipendiater

 

Förstapris - 25 000 kr

Jesper Johansson och Tommie Månsson,
Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola Arbetsnamnet

Motivering:
En ingående och föredömligt genomförd studie av hur man med måttlig kostnad kan nå Miljöbyggnad Guld vid utformningen av enfamiljshus. Den välskrivna och läsarvänliga rapporten ger värdefull information för utformare av miljöbyggnader.

 

 

Andrapris - 15 000 kr

Alma Hess och Sara Kralmark 
Ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola 

Motivering:

En grundlig och allsidig analys av förutsättningarna för värmedrivna vitvaror, något som är intressant i fjärrvärmeområden och i byggnader med solfångare. Det är ett omfattande, objektivt genomfört och läsarvänligt redovisat arbete, som bör finnas med så snart värmedrivna vitvaror diskuteras.

 

 

 

Tredjepris - 5 000 kr

Anders Fremling
Structural Engineering and Building Technology, Chalmers Tekniska Högskola

Motivering:

En intressant väl genomförd analys av hur de boendes beteende i ett flerfamiljshus påverkar energianvändningen och av hur husets utformning påverkar detta beteende. Analysen behandlar dessutom olika krav och rekommenderade indata till energiberäk-ningar. De boendes beteendemönster har påtaglig inverkan på byggnaders energibehov, speciellt då det gäller lågenergibyggnader. Arbetet för på ett förtjänstfullt sätt fram vikten av att dessa utformas så att man undviker långvariga stora värmeöverskott i lägenheterna.