Energistipendium 2015

Energikick och Ekstas energistipendium till Ivar Franzéns minne

 

Också 2015 blev en Energikick att minnas.
Ta gärna del av de examensarbeten som motiverade stipendiekommittén att fördela pengar och omdömen enligt nedan:

 
  Delat första pris - 25.000 kronor
  Melina Forooraghi och Yifei Xu

  Arbete:
  Climate-adaptive façade - a modular facade for office buildings.

  Motivering: Ett mycket bra, väl genomtänkt och väl redovisat arbete.
  En framstående presentation av tekniken kring prefabricerade fasadelement
   och de möjligheter dessa erbjuder.

  Läs hela avhandlingen här>>

 

 Delat första pris - 25.000 kronor
Jesper Karlsson och Nina Johansson - 25.000 kronor

 Arbete:
Economic Feasibility for Solar PV in Swedish Office Buildings  

 Motivering:
Ett välskrivet och väl disponerat professionellt genomfört arbete med värdefull information
om solcellsteknik och solcellsanläggningars funktion. Arbetet tydliggör förtjänstfullt samspelet
mellan byggnadens elbehov och solcellernas elgenerering. Förståelsen av detta är en förutsättning
för effektiva solcellsinstallationer.

Läs hela avhandlingen här>>

 

 Delat andra pris - 15 000 kronor
Jonas Barkander och Martin Andersson

Arbete:
Carbon Efficiency in Residential Building Design.

 Motivering: Arbetet är inriktat på byggnaders produktionsfas sett ur ett LCA perspektiv.
Det är ett omfattande arbete inom ett komplext område som behandlas föredömligt seriöst
och redovisas på ett väl gripbart sätt.

Läs hela avhandlingen här>>

 

 Delat andra pris - 15.000 kronor

Hanna Olsson – 15.000 kronor

 Arbete:
Adaptive sustainable changes of two Swedish villas, with focus on energy efficiency and lifestyle.

 Motivering:
Arbetet visar på möjligheter att få till stånd mer boende i befintliga hus
utan avkall på kvalitet och boendemiljö. Det är ett kreativt arbete med inslag av nytänkande.

Läs hela avhandlingen här>>

 

 Hedersomnämnande:

Emma Brycke och Jannicke Nilssen

I arbetet studeras en praktisk mätmetod, Co-heating metoden, för karaktärisering av byggnaders
energiprestanda. Det är en viktig del i metodutvecklingen inom energimätområdet.

 

 

    

 

 

 

Världen är i förändring – vi måste tänka nytt 

Världen och Sverige står med en ny energikarta.
Tidigare underutvecklade delar av världen ökar sin levnadsnivå vilken kräver mer energi.
- Kina satsar på förnybar energi, sol och vind, för att långsiktigt minska energikostnaderna i landet
och säkerställa den ekonomiska tillväxten. De bygger ett vindkraftverk i timman!

 Det berättade Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori på Chalmers och tidigare generaldirektör
på Energimyndigheten, när han talade på vårt energiseminarium 19 november 2015.
Kåberger har flera styrelseposter bland annat som ledamot i Vattenfalls styrelse och som ordförande
i Japan Renewable Energy Foundation.


Subventioner är nödvändiga

Tomas Kåberger gav en bild av världens energisituation, där fallande energipriser ska samsas med ökade
krav på energieffektivisering. Subventioner gör att vi kan klara oss igenom den dyra lärofasen, menar han.
Det som var olönsamt för tio år sedan är idag lönsamt.

- Tack vara Tysklands kraftiga subventioner och Kinas stora produktion av solceller har solceller idag blivit lönsamt.
I USA lägger man ett solcellstak var tredje minut, i fattiga Bangladesh ett varje minut – utan subventioner.
Och vindkraft är idag den billigaste energikällan.

 

Stipendiater från 80 000 kr

Solenergi och energieffektiva fastigheter var också teman för de två förstapristagarnas examens­arbeten, båda från Chalmers.
Melina Forooraghis och Yifei Xus arbete handlar om tekniken kring prefabricerade fasadelement och de möjligheter som dessa erbjuder,
bland annat med integrerade solceller. Jesper Karlsson och Nina Johansson har skrivit om solcellsteknik, solcellsanläggningars
funktion och samspelet mellan byggnadens elbehov och solcellernas elgenerering, för att skapa effektiva solcellsinstallationer.
Totalt delade Eksta ut 80 000 kr i stipendier 2015.

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.