Halland ligger mellan två heta regioner: Öresund och Göteborg. Vad ger det för effekt? Kan Halland bli en brännpunkt för utvecklingen eller är framtiden en transportsträcka mellan Göteborg och Öresund?

 Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande i regionstyrelsen Halland var på plats tillsammans med Jakob Lagercrantz, en av grundarna till 2030-sekretariatet, tidigare ordförande för Gröna bilister liksom VD för Greenpeace. Jakob och Stefan beskrev Halland ur olika perspektiv och avslutade med en gemensam diskussion.

 Det allt blötare klimatet påmindes vi om när vi efter lunch klev ut i det regntunga Kungsbacka. Vi hoppas att våra besökare tog med sig nya tankar om framtiden och vi ser fram emot att träffas om ett år igen.


Ta gärna del av de examensarbeten som motiverade stipendiekommittén att fördela pengar och omdömen enligt nedan.

  

Simon Andersson och Olle Ekberg tilldelas 15 000 kr.

 

Simon Andersson och Olle Ekberg, LTH
Simon var inte med på Energicken.

Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller

"Fjärrvärmebolag har olika, ibland ganska komplicerade, prismodeller, vilket gör det svårt för fastighetsägare att beräkna lönsamheten av åtgärder för energieffektivisering. I examensarbetet har utvecklats ett brett tillämpbart beräkningshjälpmedel – PRISMO Fjärrvärme – som kan användas med de flesta svenska fjärrvärmebolagens prismodeller"

 

Frida Hansson och Christian Jedhammar tilldelas 15 000 kr.

 

Frida Hansson och Christian Jedhammar, LTH

Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

 "I juli i år ändrades sättet att beräkna byggnaders energiprestanda i BBR och den 1 januari 2021 träder nya skärpta så kallade NNE-krav i kraft. I examensarbetet har på ett förtjänstfullt sätt studerats, och visats, vad förslaget med de skärpta kraven innebär, speciellt med avseende på användningen av solel i flerbostadshus"

 

Maria Jangsten tilldelas 15 000 kr.

 

Maria Jangsten, CTH

Survey of Radiator Temperatures in Buildings Supplied by District Heating

 "Fjärrvärmebranschen diskuterar att utveckla en ny generation fjärrvärme med lägre temperaturer än i dagens system. Examensarbetet är en grundlig kartläggning av förutsättningarna för att sänka värmesystemens temperaturer i befintliga byggnader anslutna till fjärrvärme i Göteborg"

 

Hederspris
Emil Carlsson, Johnny Chamat, CTH – Tilldelas 5.000 kr

Solcellsanläggningar i nybyggnadsprojekt. Utvärdering med fokus på beslutsprocessen

 "Solceller blir allt vanligare i nybyggnadsprojekt. I examensarbetet har i samarbete med Skanska studerats vilka drivkrafter och beslutsgångar som ligger bakom denna utveckling. Arbetet ger är en utmärkt introduktion för den som behöver komma in i förutsättningarna för installation av solceller"

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.