Energistipendium 2021

ENERGIKICK OCH ENERGISTIPENDIUM TILL IVAR FRANZÉNS MINNE

 

För 13:e året i rad gick Energikicken av stapeln, men den här gången på Biostaden i Kungsmässan i stället för Facklan.
Syftet med evenemanget är att stimulera till studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader. Med breddad kunskap och ökat intresse vill vi sprida kunskap och intresse kring hållbara energisystem.

I år var det totalt sex stipendiater som sammanlagt fick dela på 75.000kr.

På grund av Corona-viruset fick vi anpassa vår Energikick enligt hälsomyndighetens rekommendationer. Det innebar att vi kollade vaccinpass och höll avstånd. Tyvärr kunde inte två av våra stipendiater närvara utan de fick medverka via teams på stora bioduken.

Stipendiaterna presenterade och stipendiekommittén ställde fördjupande frågor.

 

Stipendiater
Nedan presenteras 2021 års stipendiater, du kan ta del av deras examensarbeten
genom att klicka på länkarna.

 

Årets energistipendiater

 

Maja Lindborg och Amilia Björklund
Chalmers Tekniska högskola - 30 000 kronor

Reuse is the new use - towards the industial reuse process.

Återanvändning av byggnadsmaterial och byggnadskomponenter i en större skala är en högaktuell utmaning inom byggsektorn. I ett omfattande och förtjänstfullt genomfört arbete tar Maja och Amilia fram ett arbetssätt för att nå största inslag av återvinning vid nyproduktion. Arbetet klargör tydligt att det för en fungerande återanvändningsprocess krävs ett systematiskt detaljarbete i alla skeden: program-, systemhandlings-, bygghandlings- och byggandeskedet. Ett mycket läsvärt, väl genomfört och verklighetsanknutet arbete som visar vägen för att integrera återanvändning i byggprocesser.

Reuse is the new use - towards the industrial reuse process. 

 

Kajsa Alte och Fanny Friden
Chalmers Tekniska Högskola - 25 000 kronor

Förslag på ventilationsåtgärder för skolor vid luftburen smitta.

En studie om hur komponenter i ventilationssystemet kan minimera smittspridning.

Spridning av luftburen smitta i verksamhetslokaler är en fråga som diskuterats mycket under den pågående pandemin. Arbetet består dels av en omfattande och väl beskriven genomgång av kunskapsläget och myndigheters rekommendationer angående faktorer som påverkar smittspridning och hur komponenter i ventilationssystemet påverkar dessa faktorer. Därefter modelleras spridning av partiklar i ett klassrum med två olika beräkningsverktyg. Slutligen presenteras resultatet pedagogiskt hur koncentrationen av virus i luften kan minskas genom luftutbyte, olika reningsmetoder, drifttid och behovsstyrning. Examensarbetet är en välstrukturerad och ambitiös genomgång av ett mycket aktuellt område.

En studie om hur komponenter i ventilationssystemet kan minimera smittspridning.

 

Henriikka Taipale
Lunds Tekniska Högskola – 10 000 kronor

Assessing indoor environmental quality and occupant comfort in modern wood buildings with post-occupancy evaluation and building performance simulation

Det blir allt vanligare att man väljer att uppföra byggnader i trä i nya bostadsområden och det blir därför viktigt att utvärdera innemiljön i dessa nya fastigheter. Henriika presenterar ett väl genomfört arbete som omfattar litteraturstudie, beräkningar, mätningar och enkäter till de boende.  Arbetet har identifierat lämpliga metoder för att under projekteringen kunna förutsäga och utvärdera olika aspekter som påverkar inneklimatet och luftkvaliteten. Det har också resulterat i värdefulla erfarenheter om hur uppföljande enkäter bör utformas och utvärderas.  Det är ett väl genomfört arbete av hög kvalitet i ett mycket aktuellt ämnesområde.

Assessing indoor enviroment quality and occupant in modern wood building.......

 

Laurence Gibbons
Lunds Tekniska Högskola – 10 000 kronor

Energy efficient HVAC solution-sets for low-energy apartment buildings in Nordic climates - An analysis of an affordable housing project

Vi har haft nya byggregler och energideklarerat våra byggnader i nära 15 år och det är därför intressant att se hur det har påverkat och påverkar utvecklingen av nya byggnader. Laurences arbete är mycket omfattande och bygger på såväl svenska som norska och finska databaser med energideklarationer, som underlag till en fallstudie. Trots liknande energikrav visar energideklarationerna olikheter med avseende på vilken värmeförsörjning och vilka värmesystem, som är vanligast i de olika länderna. Fallstudien innehåller sedan en detaljerad jämförelse av olika kombinationer av värmeförsörjning och värmesystem för ett nytt norskt flerbostadshusområde. Studien visar att den kombination som är bäst beror på hur man värderar för- och nackdelarna med de olika kombinationerna. Examensarbetet är en intressant och ambitiös genomgång av ett ämnesområde som berör alla fastighetsägare.

Energy efficent HVAC solution-sets for low-energy apartment buildings.........

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.