Energistipendium 2022

Energikick och energistipendium till
ivar franzéns minne.

 

Den 8 december hade vi vårt årliga evenemang Energikicken på Biograf Biostaden i Kungsbacka. Det var 14:e gången vi delade ut stipendiet som syftar till att stimulera studier och forskning om resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan från produktion till avveckling.

I år var det totalt fem stipendiater som fick dela på 55.000 kronor.
Stipendiaterna från Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola fick blommor och diplom och fick sedan presentera sina arbeten för publiken. 

Stort grattis till årets stipendiater!

 

Till vänster: Åsa Wahlström, stipendiekommitén, Marianna Ciepiela, Shivani Mutatkar, Emil Magnusson, Agnes Åhlund, Oscar Olsson.


Nedan kan du ta del av examensarbetena:

Emil Magnusson
Chalmers Tekniska Högskola
Tilldelas 20,000 kronor 

Combining building performance and life cycle assessment in early design stages

Motivering:
Avgörande beslut om byggnaders framtida prestanda och miljöpåverkan tas i tidiga gestaltningsskeden, men analyser av dessa görs oftast senare i processen och parallellt. I ett ambitiöst och väl genomfört arbete tar Emil fram ett verktyg som integrerar både livscykel­analys och byggnadsprestandaanalys redan från början i designprocessen. Genom ett visuellt angreppssätt tillgängliggör verktyget komplex information och översätter den till arkitektens behov. Sammantaget ett mycket läsvärt arbete med hög relevans för sektorn och stor potential att vidareutvecklas för att stödja arkitekten i designprocessen att ta hållbara beslut.


Shivani Mutatkar och Marianna Ciepiela
Lunds Tekniska Högskola 
Tilldelas 20,000 kronor

Evaluation of Building Forms - An analytical study on environmental impact and energy performance

Motivering:
Det är välkänt att en byggnads form har betydelse för byggnadens värmeförluster. Det här arbetet lägger till ett par dimensioner och omfattar en jämförelse mellan ett antal olika byggnadstyper, t.ex. radhus och flerfamiljshus med samma bostadsarea. Dessa har jämförts, såväl med avseende på energianvändning som klimatpåverkan, per såväl uppvärmd area, som bostadsarea.  Sammantaget ett läsvärt arbete för en bostadsutvecklare som är intresserad av att jämföra för- och nackdelar med olika byggnadstyper i ett givet nybyggnadsprojekt. 

 

Agnes Åhlund och Oscar Olsson
Chalmers Tekniska Högskola 
Tilldelas 15,000 kronor

Övertemperaturer i bostäder. En studie i hur man hållbart förhindrar övertemperaturer i bostäder på kort och lång sikt.

Motivering:
Utifrån två olika framtidscenarior för Göteborgs klimat år 2080, belyser författarna på ett förtjänstfullt sätt de konsekvenser som följer av ett allt varmare klimat och dess påverkan på rumstemperaturerna i våra bostäder. Ett väl genomfört arbete där man genom simuleringar av olika passiva åtgärder, så som exempelvis solavskärmning, ger en god inblick i de möjligheter som finns för att begränsa temperaturnivåer genom att angripa orsaken till problemet och därigenom undvika lösningar som kräver ökad energianvändning. Sammantaget ett fint arbete som ger goda råd inom ett område där det redan i dag kan förekomma problem under sommarhalvåret.

 

Årets tema


samhällsplanering i
nya tider

 

Förutom stipendieutdelning fick vi också ta del av fem intressanta föreläsare med koppling till årets tema.

Dagens presentationer finns nedan:

Helene Andersson, Region Halland

Christine Olofsson, Byggföretagen

Andreas Hagnell, SKR

Kristina Lygnerud, IVL och Lunds Tekniska Högskola 

Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitekter

 

Som tack fick föreläsarna boken Keep the planet alive som Tommy Bengtsson varit med och tagit fram.
En uppskattad gåva som summerade dagen på ett bra sätt.

 

 

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.