Stipendiekommitté

Enno Abel, professor emeritus Chalmers Tekniska Högskola
Enno Abel har sin examen och forskarutbildning från KTH, varefter han i 10 år arbetade med projektering av tekniska installationer i kontor, laboratorier, sjukhus mm. 1975 blev han professor i installationsteknik  på Chalmers. Han är ledamot i IVA, har fått Stora Energipriset och skrivit ett antal böcker, bl a Byggnaden som system. Efter pensioneringen 2001 har han i CIT Energy Management arbetat med främst energieffektivisering av lokalbyggnader inom Beställargruppen för lokaler, BELOK.  

Jan-Olof Dalenbäck: professor Chalmers Tekniska Högskola
Jan-Olof Dalenbäcks expertområden är energieffektivi­sering och solenergi. Han är profilledare inom Chalmers styrkeområde Energi och deltar som expert och rådgivare inom akademin såväl som industrin, nationellt och internationellt. Jan-Olof Dalenbäck belönades med IEA SHC Solar Award 2005 och ISES Service Award 2009.

Liane Thuvander, docent vid Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola
Liane Thuvander är arkitekt och forskare inom området hållbart byggande. Att visualisera miljöegenskaper i befintlig bebyggelse och att implementera kunskap om hållbart byggande i praktiken, är särskilda intresseområden. Fokus ligger på att utveckla visualiseringsstrategier för att stödja olika aktörers beslutsfattande när byggnader och stadskvarter ska omvandlas.

Åsa Wahlström: affärsområdeschef CIT Energy Management, adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola
Åsa Wahlström arbetar som projektledare eller koordinator i nationella och internationella projekt. Fokus är alternativa energikällor, inneklimat- och miljöaspekter av energianvändning och energi­effektivitet i byggnader. Sedan 2015 är hon också adjungerad professor i installationsteknik på Lunds Tekniska Högskola.

Mattias Westher: energi- och miljöchef Stena Fastigheter AB
Mattias Westher har energifrågan med sig ända sedan utbildningen på Chalmers. Sedan examen har han arbetat med att energieffektivisera fastigheter – både som konsult och på fastighetsföretag. Innan Stenafastigheter arbetade han som energistrateg på Bostads AB Poseidon.

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB
Christer Kilersjö har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Sedan 2000 arbetar han på Eksta och sedan 2011 som dess VD. Han har fortsatt att utveckla Ekstas unika koncept med energi och ekonomi i harmoni och solen i fokus. 2012 fick Eksta och Christer Kilersjö ta emot Stora Energipriset för en långvarig och ledande roll i införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet.