Fjärrvärme

BEKymmersfri, miljövänlig och ekologisk värme för dig
 
 

I över 40 år har vi på Eksta satsat på förnybar energi i form av biobränsle och solvärme -  förnybar energi som minskar påverkan av växthuseffekten. Vi har byggt upp små lokala värmeanläggningar som blivit så effektiva att uppvärmningskostnaderna för våra hus är bland de lägsta i hela Sverige. Vi har ökat kapaciteten i flera av våra värmeanläggningar och kan erbjuda värmeleverans till andra fastigheter som ligger i omedelbar närhet till Ekstas bostäder och Fastigheter.

Huvuddelen av värmen kommer från biobränsle. Under senvåren, sommaren och tidig höst kommer oftast
all värme från våra solfångare. En mer miljö- och framtidsvänlig energi finns knappast..

 

Fjärrvärmen finns alltid där, sommar som vinter.
Du behöver inte fundera utan kan njuta av en bekymmersfri och helt tyst värmeförsörjning.  

Glöm pannan som måste skötas, sotning och bränsle som skall beställas.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss och fråga om möjligheterna för just din fastighet.

Idag har vi många fjärrvärmekunder i Åsa, Onsala (Vickan), Kullavik samt Fjärås och Vallda. 

Läs gärna vår broschyr om fjärrvärme här.