Eksta på andra plats i Årets Bygge

Vårt nya bostadsområde i Vallda Heberg blev nomi­nerat till Årets bygge. Det är vi oerhört stolta över.

År 2012 nominerade Svensk byggindustri 20 byggen i Sverige. Förutom Ekstas passivhus i Vallda fanns bl a Centralposthuset i Göteborg, Sveriges största köpcenter Emporia i Malmö, Sveriges nya nationalarena för fotboll, Friends Arena i Stockholm med flera.

Vad är det då som gjorde att Eksta blev nominerade?
Bostadsområdet Vallda Heberg utmärker sig på flera sätt. När det år 2014 var fullt utbyggt med 71 bostäder, en förskola, ett äldreboende var det Sveriges största sammanhängande bostadsområde med enbart passivhus. Områdets 26 enfamiljshus är Sveriges första passivhus­certifierade gruppbyggda småhus.

Eksta och NCC har under hela projektet haft ett nära samarbete i partneringform.

Ett viktigt kriterium vid upphandling var att entreprenören skulle vara beredd att satsa på forsk­ning och utveckling i samband med projektets framåtskridande, säger Christer.

Per-Åke Edling, affärschef på NCC är också nöjd med partneringsamarbetet. Han menar att Eksta har varit aktiva och engagerade genom hela projektet. Det har varit lustfyllt och intressant att till­sammans utveckla ett framtidsområde. Att Vallda Hebergs passivhus har nominerats till Årets bygge gör arbetet än roligare, säger Per-Åke.
 
Just långsiktigt tänkande, tillsammans med ett helhetsgrepp om energifrågorna, menar Christer Kilersjö, kännetecknar bygg­nationen i Vallda Heberg.

Hela 40 procent av områdets energianvändning ska täckas av sol­fångarna som monteras på platsen. Resten täcks av en lokal biobränslepanna och vindkraftsandelar.

Den 13:e september 2012 passivhuscertifierades områdets 26 enfamiljs­hus som också nominerades till Årets bygge.