Årets Bästa Renoveringsprojekt 2015

Eksta Bostads AB vann SABOs pris för Årets Bästa Renoveringsprojekt . Vi fick beröm för vår lyhörda boendedialog och energimedvetenhet i samband med förnyelsen av kvarteret Apelsinen (Rosengatan i centrala Kungsbacka). Priset delades ut på SABOs Fastighetsdagar 3-4 mars 2015.

Tävlingsjuryn imponeras av hur Eksta Bostads AB i ett stort och komplext projekt lyckats hantera både tekniska och ekonomiska utmaningar samtidigt som bolaget haft stort fokus på hyresgästerna.

Juryns motivering löd:
Resultatet av projektet är lyckad områdesförnyelse för ett modernt, trivsamt och tryggt boende. Hyresgästfokus, energimedvetenhet och totalekonomi har tillsammans med lyhörd boendedialog varit vägledande arbetssätt. Projektet är omfattande och komplext och har framgångsrik samverkan genom partnering hanterat såväl tekniska som ekonomiska utmaningar.”

Bakgrund:
Stefan Björling, tävlingssekreterare på SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) berättar att tävlingen vaskar fram de mest lyckade exemplen i Sverige och denna gång fick de in elva mycket högkvalitativa bidrag. De har alla varit inspirationskällor och goda exempel för andra bostadsföretag som är på gång att renovera sina fastigheter, säger Stefan.

Juryn bestod av:
Jan Borgbrant, juryns ordförande och professor emeritus, LTH
Stefan Björling, tävlingssekreterare, SABO
Pedram Kouchapour, Hyresgästföreningen
Björn Gustavsson, Förvaltnings AB Framtiden
Anna-Klara Fresk Aspegren, Svensk Byggtjänst
Tord af Klintberg, KTH
Fredrik Anheim, Ikano Bostad
Helena Lennartsson, Byggherrarna
Carl-Göran Ek, HBV