Årets solenergianläggning 

 

Årets anläggning – SEAS Solenergipris 2005

SolEl-programmets hedersomnämnande till årets solcellsanläggning 2008

I mars 2009 fick Eksta Bostads AB åka till Stockholm och ta emot hedersomnämnande ifrån styrelsen för SolELprogrammet. De baserar sin på bedömning på de nominerade anläggningarnas effektivitet, estetik och mervärden.

Motivationen löd:
Prästgårdsängens förskola i Kungsbacka är unik ur bygg- och energisynpunkt. Solcellerna ingår som en del i en energieffektiv helhet och står för hela fastighetens årliga elförbrukning. Helheten innefattar även engagerad och motiverad personal som varit delaktig i byggprocessen och projektet. Prästgårdsängens förskola är ett bra exempel på en vardagsnära solcellsapplikation. Fastighetsägaren Eksta Bostads AB har på ett engagerat sätt arbetat med solenergi under lång tid.

 

Årets anläggning – SEAS Solenergipris 2005

Svenska Solenergiföreningen, SEAS utnämnde Fjärås vårdcentral till årets anläggning 2005.

Juryns motiveringen:
Eksta Bostads AB har under mer än två decennier varit en pionjär när det gäller användning av solvärme i nya bostäder. I samband med införandet av stödet för energieffektivisering och förnybar energiteknik i offentliga lokaler har Eksta återigen visat prov på sin ambition att använda ny energiteknik och på kort tid försett den nya vårdcentralen i Fjärås med solceller och lyckats få samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin att inviga densamma.