Årets Energismartaste företag

Årets energismartaste företag 2008

Företagarna i Halland förärade oss ett diplom som Energismartaste företag 2008.

Motivering:
Det är något extra med Eksta Bostads AB. Sedan starten har företaget drivits av ett utpräglat energismart tänkande. Genom att satsa på extensiva kontakter både med gymnasiet och högskolan och utdelande av ett energistipendium, är Eksta Bostads AB inte bara en energismart förebild för andra företag utan stimulerar även till studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader