SABOs Miljöpris 1995

Eksta Bostads AB fiock SABOs miljöpris 1995, en fin utmärkelse, för sitt miljöarbete med motiveringen:

"Eksta Bostads AB i Kungsbacka har under 20 år arbetat med energisparande. Företaget har gjort tekniska investeringar i bl a biobränslepannor, solfångare samt satsningar på att lagra solenergi i bergrum och lera.
Därmed är företaget idag nästan helt oberoende av fossila bränslen. Till 60% används biobränslen och till 30% solenergi för bostadsuppvärmningen. Företaget har mycket låga bränslekostnader.
Eksta Bostads AB är ett gott exempel på att även ett litet bostadsföretag genom målmedvetet arbete kan uppnå eftersträvansvärda miljömål"