Stora Energipriset 2012

Den 27 november 2012 fick Ekstas VD Christer Kilersjö ta emot diplom och erkännande från Sweco för långvarigt arbete med införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet.

 - Vi är oerhört stolta för utmärkelsen.

Juryns ordförande, Tomas Kåberger lämnade följande motivering:

Stora Energipriset 2012 tilldelas Eksta Bostads AB för långvarig, ledande roll i införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet.

Eksta Bostads AB har sedan 1970-talet med skicklighet och framgång ansträngt sig för att använda solenergi och annan förnybar energi vid byggandet av nya, energieffektiva bostäder. I år certifierades Ekstas första villaområde med passivhusstandard. Särskilt imponerande är det att Eksta i drygt trettio år och genom generationsskiften har kunnat upprätthålla denna branschledande ställning.

När energieffektivitet och solenergi snabbt har blivit mer konkurrenskraftigt är Eksta ett föredöme för många.

Fakta om Sweco:
Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6,7 miljarder SEK och har ca 7 700 anställda i Norden och i centrala och östra Europa. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB"

Juryns sammansättning:

Tomas Kåberger, Juryns ordförande, Mats Engströmer, Ny Teknik, Ann-Louise Lökholm Sweco, Louise Trygg, Tekn. Dr Lennart Jagemyr, docent.