2017 års bostadshyror är klara

17 Feb

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.
En överens­kommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2017, har träffats.

Förhandlingen har lett fram till en höjning på 0,56 % för samtliga lägenheter.

Priset för individuell mätning av varm- och kallvatten är oförändrat.

Exempel
Höjningen blir 0,56 %.
En lägenhet som idag kostar 6 000 kr ökar med 34 kronor i månaden.


Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda kommunala taxor samt ökade förvaltnings-kostnader kopplade till löneutveckling.
Detta medför också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och underhållsnivå i våra områden.