2020-års bostadshyror är klara

20 Jan

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.
En överens­kommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2020, har träffats.

Förhandlingen har lett fram till en höjning på 1,75 % av din nuvarande månadshyra.
Höjningen för din bostad är retroaktiv och framgår av hyresavin.
Priset för individuell mätning av el, varm- och kallvatten är oförändrat.

Exempel
Höjningen blir 1,75 %.
En lägenhet som idag kostar 7.000 kr ökar med 123 kronor i månaden.

Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda kommunala taxor, samt allmänna kostnadsökningar för energi samt varor och tjänster som köps in i förvaltningen.
Detta möjliggör också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och bra underhållsnivå i våra områden.

 

Med vänlig hälsning

Eksta Bostads AB