Nu kom snön igen!

17 Feb

Nu kom snön igen och det med besked! När det blir så här rikligt snöfall får vi alla hjälpas åt och göra det bästa av situationen. Huvudgator och utvalda cykelvägar prioriteras och därefter kommer övriga gator, gång- och cykelvägar.

Ditt ansvar som hyresgäst
Du som hyresgäst har ansvar för att skotta utanför din egen entré om du har någon och detsamma gäller din egen loftgång. Hyr du en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats och framför ditt garage eller din carport.  

Röjning av trottoarer
Om kommunen plogat upp snö på trottoaren från vägen får Eksta som fastighetsägare inte lägga tillbaka snön från trottoaren till vägen. Vi håller de breda trottoarerna framkomliga så gott det går, men om det blir mycket snö klarar vi inte alltid av det. Om det blir en snörik vinter har vi inte möjlighet att röja smala trottoarer

Vi och våra underentreprenörer vill alltid snö- och halkbekämpa så snabbt och så bra vi kan!

Kontoret stänger tidigare

11 Feb

På grund av personalmöte stänger vi idag kontoret klockan 15.00.

Har du akuta problem i din lägenhet?
Kontakta sos-alarm på telefon 031-334 11 35.

Ny panncentral i Frillesås

26 Jan

Bygglovet är klart och arbetet med vår nya panncentral i Frillesås påbörjas. Panncentralen ska ersätta vår befintliga panna på Trädgårdsvägen och kommer ligga vid fotbollsplanerna mot industriområdet. Den kommer leverera värme på ett säkert och miljövänligt sätt till våra bostäder i området. 

Biobränsleanläggningen kommer vara utrustad med två pelletspannor samt en oljepanna som kan eldas med bioolja vid behov. 

Den beräknas stå klar och vara redo för att tas i bruk till senhösten 2021.

Vill du veta mer?
Läs mer om vår fjärrvärme här.