Störningar på varm vattnet i delar av Fjärås

31 Aug

Vissa områdetn i Fjärås är fortfarande utan varmvatten sen gårdagens underhållsarbete.
Arbete pågår och varmvattnet ska komma tillbaka under dagen.

Tack för ert tålamod.

 

 

Arkeologisk utredning Algusered

23 Aug

Mellan den 29-30 augusti kommer en arkeologisk förundersökning pågå runt Algusereds förskola i Särö. Arbetet utförs av Arkeologerna i Mölndal på uppdrag av Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun som ett led i detaljplansprocessen. Vår ambition är att i framtiden bygga hyresrätter på platsen där förskolan ligger idag.

 

Grill- och bevattningsförbud upphävt

20 Aug

Från och med idag är bevatteningsförbudet upphävt.

Den 14 augusti upphävdes även grillningsförbudet. Vilket innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt.

Eldningsförbudet gäller fortfarande, vilket innebär att det inte är tillåtet att:

- använda engångsgrill  
- använda stormkök
- göra upp eld eller grilla direkt på marken, även med stenring och vid fasta grillplatser
- elda eller grilla utomhus på campingplatser

Läs mer om eldningsförbudet på Kungsbacka kommuns hemsida – www.kungsbacka.se