Arkeologisk utredning Algusered

23 Aug

Mellan den 29-30 augusti kommer en arkeologisk förundersökning pågå runt Algusereds förskola i Särö. Arbetet utförs av Arkeologerna i Mölndal på uppdrag av Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun som ett led i detaljplansprocessen. Vår ambition är att i framtiden bygga hyresrätter på platsen där förskolan ligger idag.