Besök av Com Hem

05 Okt

Com Hem är en av våra tv leverantörer. Nu under oktober månad kommer många av er som har Com Hem som leverantör få besök av dem.
Syftet är att de vill informera om olika kampanjer inom bredband, telefoni och digital tv.
De är noga med att bära kläder från Com Hem, samt ha med sig legitimation.