Besök av Com Hem

10 Jun

Com Hem är en av våra tv leverantörer. Nu under juni månad kommer många av er som har Com Hem som leverantör få besök av dem.
Syftet är att de vill informera om olika kampanjer inom bredband, telefoni och digital tv. 
Innan de kommer ut skickar de ut information om att de kommer besöka er, de är också noga med att bära kläder från Com Hem, samt ha med sig legitimation.