Besök av Tele2

08 Okt

Tele2 är en av våra tv leverantörer. Nu under oktober månad kommer många av er som har Tele2 som leverantör få besök av dem.
Syftet är att de vill informera om olika kampanjer inom bredband, telefoni och digital tv.
De är noga med att bära kläder från Tele2, samt ha med sig legitimation.