Energikicken 2020

16 Dec

Varje år delar vi ut Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne. Stipendiet ska stimulera till studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader. Med breddad kunskap och ökat intresse vill vi sprida kunskap och intresse kring ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.

För 14:e året i rad skulle vårt evenemang Energikicken gå av stapeln på biograf Facklan. Årets stipendiater skulle få sina priser och presentera sina arbeten för besökare från branschen, kommunen, kollegor, entreprenörer med flera.

 I år fick utdelningen och presentationerna ske via Teams. Vi saknade stimmet från publiken och applåderna, men främst den stämning och förväntan som uppstår och präglar Ekstas årliga event. Med digitala applåder och god vilja till samverkan kunde vi ändå generera en givande och positiv stipendieutdelning 2020.

 
I år var det totalt fyra stipendiater som sammanlagt fick dela på 35.000kr och det presenterades mycket intressanta arbeten.

Vill du läsa mer om årets stipendieutdelning, eller ta del av arbetena, gå in på länken nedan.

Här kan du läsa mer om Energikicken 2020

 

Christian Mattsson och Elias Odell

 

Vanessa Puh och Tobias Antonsson