Energikicken 2021

16 Dec

 

Varje år delar vi ut Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne. Stipendiet skall stimulera till studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader. Vill vi sprida kunskap och intresse kring ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.

I år var det totalt sex stipendiater som fick dela på 75 000kr, och det presenterades mycket intressanta arbeten.

Här kan du läsa mer om Energikicken 2021