Försenad hyresavi

16 Aug

Utskick av september hyresavi är försenad.
Vi beräknar att avin kommer i början av vecka 34 (23-25 augusti).