Grill- och bevattningsförbud upphävt

20 Aug

Från och med idag är bevatteningsförbudet upphävt.

Den 14 augusti upphävdes även grillningsförbudet. Vilket innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt.

Eldningsförbudet gäller fortfarande, vilket innebär att det inte är tillåtet att:

- använda engångsgrill  
- använda stormkök
- göra upp eld eller grilla direkt på marken, även med stenring och vid fasta grillplatser
- elda eller grilla utomhus på campingplatser

Läs mer om eldningsförbudet på Kungsbacka kommuns hemsida – www.kungsbacka.se