Höjd taxa för besöksparkeringar

17 Maj

Från och med den 1 juni 2021 kommer taxan för besöksparkeringarna i våra områden att höjas från 4kr/tim till 5kr/tim.
Detta gäller i de områden där vi i dagsläget har avgiftsbelagda besöksparkeringar.
Taxan har under flera år legat på samma nivå varför vi väljer höja med 1 kr/tim.

Vill du hyra en parkering?
Kontakta vår hyresavdelning på info@eksta.se eller ring oss på 0300-356 00.