Hyresförhandlingarna klara

19 Mar

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.  
En överenskommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2021, har träffats. 

Förhandlingen har lett fram till en snitthöjning på 1,1% av din nuvarande månadshyra.
Höjningen för din bostad framgår av hyresavin och är retroaktiv.

Du beräknas få din hyresavi under dagen med tillhörande information.

El och vatten
Priset för individuell mätning av varm- och kallvatten är oförändrat.
Den fasta kostnaden för elen är oförändrad.
Det rörliga elpriset höjs med 2% till 1,28 kr/KWh.

Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda taxor och avgifter, samt allmänna kostnadsökningar för energi och tjänster som köps in i förvaltningen. Detta möjliggör också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och bra underhållsnivå i våra områden.