Information om hyreshöjning och sena avier

18 Apr

På grund av ett tekniskt problem i vårt fastighetssystem har vi inte kunnat skicka ut hyresavierna för maj månad ännu.
Vi är ledsna för detta och vår support jobbar hårt för att lösa problemet. 

Avierna kommer under nästa vecka och bifogat med den hittar du information om hyreshöjningen.

Nedan kan du läsa följebrevet med information om höjningen.

 

2019-års bostadshyror är klara

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.
En överens­kommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2019, har träffats.

 Förhandlingen har lett fram till en höjning på 1,95 % av din nuvarande månadshyra.
Höjningen för din bostad är retroaktiv och höjningen framgår av hyresavin.


Retroaktiv fördelning
Enligt överenskommelsen med Hyresgästföreningen fördelas den retroaktiva höjningen för januari-april på maj, juni, juli och augusti månads hyresavier, se exempel nedan.

Priset för individuell mätning av el, varm- och kallvatten är oförändrat.

Exempel
Höjningen blir 1,95 %.
En lägenhet som idag kostar 7.000 kr ökar med 137 kronor i månaden.

I detta exempel får hyresgästen följande månadsavier:

 

Maj månad                             7.137:- (nya hyran)  + 137:-            (retroaktiviteten för januari)
Juni månad                            7.137:- + 137:-                               (retroaktiviteten för februari)
Juli                                        7.137:- + 137:-                               (retroaktiviteten för mars)
Augusti                                  7.137:- + 137:-                               (retroaktiviteten för april)
September                             7.137:- (nya hyran)                         Nu är retroaktiviteten betald

 


Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis kraftigt höjda kommunala taxor på vatten och av­lopp, sopor samt allmänna kostnadsökningar för energi samt de tjänster som köps in i förvaltningen.

Detta medför också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och hög underhållsnivå i våra områden.

 

Med vänlig hälsning
Eksta Bostads AB