Kvarteret Apelsinen

04 Feb

Projektet Kvarteret Apelsinen startades upp i början på 2011 och stod klart hösten 2014.
SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) intervjuade Jonathan och Marie-Helene på Eksta om hur projektet gick till.
På Allmännyttans hemsida kan du läsa artikeln och se bilder från projektet.

Läs hela artikeln här>>