Lärande bygg - integration på riktigt

09 Apr

Kreativt tänkande och samverkan mellan Kungsbacka kommun, Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB har resulterat i att sex elever studerar lärande bygg i Kungsbacka. Därför vill vi alla bjuda in till en inspirerande dag för att dela med oss av ett lyckat integrationsprojekt samt lyfta frågan vad det kostar om vi inte gör något, och hur vi ska göra framöver.

En av våra främsta utmaningar är integrationen samt säkerställa Sveriges framtida kompetensbehov. Vi bjuder på en dag full av inspiration, erfarenhetsutbyte och goda exempel på lyckad integration. I paneldebatten kommer Mats Hammarstedt som är professor i nationalekonomi att deltaga tillsammans med representanter från Handelskammaren, Svenska Byggindustrier och Michael Leufkens som är tf regiondirektör för Region Syd, Arbetsförmedlingen.

18 maj 2018, 09:30-14:00

Plats: Biograf Bergakungen
Skånegatan 16B
Göteborg

Läs mer om programmet och anmälan här.