Nu kom snön igen!

17 Feb

Nu kom snön igen och det med besked! När det blir så här rikligt snöfall får vi alla hjälpas åt och göra det bästa av situationen. Huvudgator och utvalda cykelvägar prioriteras och därefter kommer övriga gator, gång- och cykelvägar.

Ditt ansvar som hyresgäst
Du som hyresgäst har ansvar för att skotta utanför din egen entré om du har någon och detsamma gäller din egen loftgång. Hyr du en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats och framför ditt garage eller din carport.  

Röjning av trottoarer
Om kommunen plogat upp snö på trottoaren från vägen får Eksta som fastighetsägare inte lägga tillbaka snön från trottoaren till vägen. Vi håller de breda trottoarerna framkomliga så gott det går, men om det blir mycket snö klarar vi inte alltid av det. Om det blir en snörik vinter har vi inte möjlighet att röja smala trottoarer

Vi och våra underentreprenörer vill alltid snö- och halkbekämpa så snabbt och så bra vi kan!