Nybyggnation av hyreslägenheter på Majsvägen

24 Aug

Eksta planerar att uppföra tolv nya hyreslägenheter på befintlig byggrätt mellan Majsvägen och Smedingeskolan.
Förberedande undersökningar och utredningar avseende arkeologi kommer att påbörjas under vecka 35.
Det innebär att mindre markarbeten pågår under 3-4 dagar.
Byggnationen är planerad att starta i november.

Lägenheterna kommer förmedlas via Kungsbacka bostadsförmedling.
Mer information om lägenheternas storlek, standard och inflyttningstider kommer längre fram.


Två av husen kommer att vara identiska med de befintliga husen på Majsvägen, se bild nedan.

Ett av husen blir ett så kallat fyrbohus, se bild nedan.