Solel på Rosengatan – miljöklokt boende

22 Mar

Rosengatans omfattande renovering och påbyggnad är klar och området har fått en ny profil.
Nu toppas byggnaden med en krona av solceller.

De 265 solcellsmodulerna bildar tillsammans  440 kvadratmeter yta som fångar solens strålar och omvandlar dem till el.
Till största del kommer elen att användas av hyresgästerna på Rosengatan. Den el som blir över säljs ut på nätet och går under namnet grön el.

Arbetet pågår under våren 2016 och skall vara klart i maj.