Spännande lyft i Fjärås

18 Jan

I Fjärås byggde vi i slutet av 90-talet Ögärdets panncentral. Den har den enskilt största installerade effekten för att leverera förnybar energi. Området har vuxit och många fastigheter har byggts och nya kunder har anslutit sig under åren. Anläggningen har uppnått sitt kapacitetstak. För att möta kommande exploateringar och säkerställa försörjningen med förnybar energi för ytterligare drygt 100 bostäder påbörjade vi hösten 2015 en utbyggnad. Arbetet med den nya pannan beräknas vara helt klart år 2017.