Välkommen Malin!

30 Jan

Malin Friberg började hos oss den 1 januari. Hon är anställd som förvaltare och kommer att jobba i centrum.

Sedan tidigare arbetar Hans Andersson och Janne Nilsson som förvaltare.
Hans är förvaltare för områden i norr samt en del i centrum och Janne för områdena i söder.

Norr: Anneberg och norröver samt Signeskulle, Kommunvägen och Utmarksvägen
Söder: Fjärås och söderöver
Centrum: Resterande emellan

Malins huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

  • Direktkontakt med hyresgäster kring förvaltningsrelaterade frågor.
  • Handlägga bosociala frågor, störningar etc. samt ansvara för det förebyggande bosociala arbetet i våra områden.
  • Initiera och driva projekt kring hyresgästinflytande och samverkan.
  • Handlägga underhållsprojekt och lokalanpassningar.
  • Lägenhetsbesiktningar (avflyttningsbesiktningar).


Vi hälsar Malin hjärtligt välkommen!

Undrar du över vem som är förvaltare i just ditt område?
Klicka då här


 
Malin Friberg